ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ШВАЈЦАРСКАТА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ШВАЈЦАРСКАТА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

Во присуство на Градоначалниците на Пелагонискиот регион  и претставници на Швајцарската агенција за развој и соработка беше потпишан меморандум за соработка околу реализација на Акциониот план  на Регионалната Развојна Агенција на Пелагонија – ПРЕДА”  Со овој меморандум се дефинира соработката во наредните две години преку реализација на конкретни проекти во делот на економскиот развој, јакнење на капацитетите на општинската администрација, брендирање на регионот и промоција на индустриските зони.
Исто така беше доделен  сетрификат ISO 9001 на Фондацијата Пелагонија –ПРЕДА.