Посета на децата кои зимуваат на Пелистер

Посета на децата кои зимуваат на Пелистер

Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов, градоначалникот на општина Битола, Владимир Талески, директорот на Центарот за социјални работи, Виолета Гаџовска денес ги посетија децата кои се на зимување во рамки на Проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик.