МКЦ во нови простории

МКЦ во нови простории

 

Свечано отварање на новите простории на невладината организација Младински културен центар. На свечаноста присуствуваше Претседателот на советот на Општина Битола Зоран Конјановски.