Средба на координативното тело на македонската страна на Евро регионот Преспа/Охрид

Средба на координативното тело на македонската страна на Евро регионот Преспа/Охрид

 

Oдржана редовна средба на координативното тело на македонската страна на Евро регионот Преспа/Охрид. За претседател во наредните шест месеци е избран Градоначалникот Талески. На состанокот присуствуваше и ново избраниот проектен координатор на Ист вест институтот.