Доделување на новогодишни пакетчиња на децата со посебни потреби

Доделување на новогодишни пакетчиња на децата со посебни потреби

 

Посета и доделување на новогодишни пакетчиња на децата со посебни потреби во Центарот за социјална работа -Битола