Отворена Музеј – библиотечна поставка

Отворена Музеј – библиотечна поставка

 

   Донација од ЕЛЕМ за музеј – библиотечна поставка (ентериерно уредување на просторот во матичната Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“)