Награда Менде Петковски

Награда Менде Петковски

 

Доделување на наградата „Менде Петковски“ за најдобар дописник за 2005 год, во организација на Дневник