НАГРАДЕНИ НАЈУСПЕШНИТЕ ВО УЧИЛИШНИОТ СПОРТ

НАГРАДЕНИ НАЈУСПЕШНИТЕ ВО УЧИЛИШНИОТ СПОРТ

На манифестацијата која по шести пат ја организираат Сојузот на училишен спорт од Битола и општина Битола беа доделени наградите на најуспешните спортисти од училишниот спорт. Градоначалникот најави повеќе новини меѓу кои и формирањето на училишните лиги.