КОНСТИТУИРАН НОВИОТ СОВЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

КОНСТИТУИРАН НОВИОТ СОВЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

 

   На конститутивната седница на Советот на Општина Битола  беше донесена одлука за верификација на мандатот на 31- от  член на Советот со мандат од 4 години. За претседател на Советот е избрана Лилјана Кузмановскa