ПОСТАВЕНИ 4 НОВИ ПОРТРЕТИ НА АКАДЕМИЦИ ВО ГИМНАЗИЈАТА „Ј.Б.ТИТО”

ПОСТАВЕНИ 4 НОВИ ПОРТРЕТИ НА АКАДЕМИЦИ ВО ГИМНАЗИЈАТА „Ј.Б.ТИТО”

 

   Градоначалникот Талески и Претседателот на  МАНУ, Ѓорги Старделов  во холот на Гимназија „Ј.Б.Тито” во Битола, со пригодна свеченост ги открија уште 4 портрети на академици кои   се школувале во училниците на ова престижно средно училиште.
Во гимназијата „Јосип Броз Тито” беа промовирани портертите  на академиците: Димче Коцо, Љубен Лапе, Александар Христов и Живко Попов.