ОБНОВУВАЊЕ НА МЕХАНИЗМОТ НА ГРАДСКИОТ ЧАСОВНИК

ОБНОВУВАЊЕ НА МЕХАНИЗМОТ НА ГРАДСКИОТ ЧАСОВНИК

Во организација на Општина Битола, Амбасадата на СР Германија и здружението за македонско-германско пријателство се работи на обновување на механизмот на градскиот часовник. Работите ги извршува германската фирма КОРФХАГЕ.