ОТВОРЕН ДЕН НА ИДЕИ ВО ОПШТИНАТА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИДЕИ ВО ОПШТИНАТА

Градоначалникот Талески и стручните соработниции имаа отворен ден за идеи на своите сограѓани за развој на Битола.
Најмногу граѓаните се интересираа и поставуваа прашана од делот на инфраструктурата и комуналното уредување. Исто така по оделни области имаше идеи кои ќе бидат разгледани од стручните служби и ставени во програмата за работа на општината.
Градоначланикот Талески секоја година организира вакви денови со цел да ги слушни идеите и потребите на своите сограѓани.