Градоначалникот Талески прими претставници од секцијата на International Police Association од Р. Хрватска

Градоначалникот Талески прими претставници од секцијата на International Police Association од Р. Хрватска

Градоначалникот Талески прими претставници од секцијата на International Police Association од Р. Хрватска која што претставува возвратна посета на IPA во Р. Македонија.