ВИЦЕПРЕМИЕРОТ ПЕШЕСКИ НА РАБОТНА ПОСЕТА ВО ОПШТИНА БИТОЛА

ВИЦЕПРЕМИЕРОТ ПЕШЕСКИ НА РАБОТНА ПОСЕТА ВО ОПШТИНА БИТОЛА

Градоначалникот Талески и општинската администрација  на работна средба со вицепремиерот Пешески на која се разговараше за тековните и идни проекти на општината како и потешкотиите со кои се соочува . Целта е Владата да излезе во пресрет на општините и да им помогне во реализацијата на нивните проекти .
Општина Битола досега има одлична соработка со Владата преку доделување на финансиска поддршка за реализација на капитални проекти , а истото се очекува и во инина пред се во  делот на привлекување на странски инвеститори како за ИЗ „Жабани“, така и во делот на развој на туризмот,  изградба на нови туристички објекти во Ниже поле, поддршка во изнаочање на партнер за ЈПП во пазарот на големо и слично.