ПОСЕТА НА ЗБРАТИМЕНИОТ ГРАД ПЛЕВЕН

ПОСЕТА НА ЗБРАТИМЕНИОТ ГРАД ПЛЕВЕН

На покана од Градоначалникот на Општина Плевен Најден Зеленогорски, Градоначалникот Талески престојуваше во Плевен Р.Бугарија(збратимен град со Битола), по повод прославата денот на Плевен 15 мај. На средбата беше разговарано околу интензивирање на соработката на двата  града особено во делот на економската соработка. Беше истакната подготвеност од страна на Општинат Плевен за инвестирање во Индустриската зона Жабени.