СВЕЧАНО ПРОМОЦИЈА НА РЕГИОНАЛНАТА РАЗВОЈНА ФОНДАЦИЈА НА ПЕЛАГОНИЈА-ПРЕДА

СВЕЧАНО ПРОМОЦИЈА НА РЕГИОНАЛНАТА РАЗВОЈНА ФОНДАЦИЈА НА ПЕЛАГОНИЈА-ПРЕДА

   Во присуство на Градоначалниците  на 9 општини на Прелагонискиот плански регион, Амбасадорката на Швајцарската конфедерација во РМ НЕ Никол Вирш, стопанственици, претставници на странски донатори и организации  и други видни гости беше на свечан начин промовирана новосоздадената фондација  на Пелагонискиот плански регион –Преда и потпишан Меморандум за соработка помеѓу Швајцарската агенција за развој  и соработка и Советот за регионален развој на планскиот регион на Пелагонија. Фондацијата е основана од старна на 9 општини од Пелагонискиот плански региони и ќе работи на економски развој и социјален просперитет како и негово меѓународно позиционирање како конкурентен регион на Балканот.