БИТОЛА ЗАПОЧНА СО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА -8 СЕПТЕМВРИ

БИТОЛА ЗАПОЧНА СО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА -8 СЕПТЕМВРИ

Активностите започнуваа со дефиле на ученици од основните училишта по Широк Сокак..
 Учениците од ликовната секција на Основното училиште “Стив Наумов” на Плоштадот Магнолија и во дворот на битолската Магаза творea на тема “20 години независна Македонија”.  Додека нивните ликовни активности траea започнува детската програма со настап на детскиот хор “Ѕвончиња”, по што децата од Детската градинка Естреја Овадија Мара изведoa приредба по повод денот на независноста.  После нивниот настап децата од музичкиот фестивал Тра ла ла  настапija со свои песни.
 
Во дворот на битолската магаза бeше отворена изложба на детски ликовни творби на тема “20 години независна Македонија”.