Пуштен во употреба паркот кај ОУ “Стив Наумов“

Пуштен во употреба паркот кај ОУ “Стив Наумов“

 

   Пуштен е во употреба целосно уреден паркот кај ОУ “Стив Наумов“. Реконструирани се патеките со камени коцки  во површина од 1000 м2 и хортикултурно уредување. Реализацијата е на Општина Битола и Јавните претпријатија.