РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА СТРУШКА

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА СТРУШКА

 

   Градоначалникот Талески  во посета на улица Струшка  каде во моментот се работи на нејзина реконструкција.
Штом заврши реконструкцијата на  водоводната мрежа и канализацијата, ќе се работи на преасфалтирање на улицата.Има два нови краци кои ќе се поврзат со канализацијата на улица Риечка. Оваа прва фаза ќе биде завршена во вториот дел од сезоната.