СПОРТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ПРЕДАДЕНИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

СПОРТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ПРЕДАДЕНИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

 

   Во присуство на Градоначалникот Талески и Комисијата формирана од Општина Битола  се изврши обиколка и примопредавање на спортските објекти од централна на локална власт.
За сега под сопственост на општината се Спортската сала „Младост“ и ДТВ Партизан Стадионот и други  спортски објекти.