РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИТЕ ВО ПЕРИФЕРИЈАТА НА ГРАДОТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИТЕ ВО ПЕРИФЕРИЈАТА НА ГРАДОТ

Општина Битола  и ЈП „Нискоградба“   продолжија со  реконструкција на улиците во периферијата на градот и тоа улица Бистра во населбата Бори мечка , улиците Прогрес и Индустриска со сите чикмаци.
Инвестицијата е во вредност од 5 милиони денари а се асфалтираат вкупно 550 метри улици во овој зафат.