ОТВОРЕНА НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЃОРГЕ ИВАНОВ ВО БИТОЛА

ОТВОРЕНА НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЃОРГЕ ИВАНОВ ВО БИТОЛА

Во присуство на  Преседателот на РМ Ѓорге Иванов , Градоначалникот Талески ,градоначалниците на регионот, пратеници, советници од Советот на ОБ и голем број на граѓани се отвори народната канцеларија на претседателот на РМ која ќе овозможи дирекна комуникација на граѓаните со институцијата претседател  на државата.