Посета на нашиот град од амбасадорот на Руската Федерација

Посета на нашиот град од амбасадорот на Руската Федерација

 

    Посета на нашиот град од амбасадорот на Руската Федерација на РМ неговата екселенција  г-дин Агарон Асатур. Оствари средба со Градоначалникот Талески  и беше разговарано за збратимувањето на Битола со еден руски град  како и за стопанската соработка. Лук -оил наскоро треба да отвори 3 бензински пумпи за што општината треба да се погрижи за наогање на погодни локации. Исто така се разговараше за соработката со ,,Мос-филм” на локалната самоуправа како и за отварањето на оддел на Славјанскиот универзитет за уметност.