ПРОСЛАВА ДЕН НА НЕЗАВИСНОСТА 8 СЕПТЕМВРИ – СЕМАКЕДОНСКА ВЕНЧАВКА

ПРОСЛАВА ДЕН НА НЕЗАВИСНОСТА 8 СЕПТЕМВРИ – СЕМАКЕДОНСКА ВЕНЧАВКА

На Плоштадот Магнолија  се одржа Семакедонската венчавка во организација на семакедонско научно друштво и центар за етнологија и фолклор “Етно – Илинден” – Битола
 
Накитениот пајтон, во кој се качени   четири момчиња, со шишиња ракија, придружен од тапани и зурла   тргнува по широк сокак .Со тоа  го означува почетокот на манифестацијата  во едно симболизирајки го канењето на сватовите на свадбата. Пајтонот оди до крајот на широк сокак и се враќа до плоштадот  Магнолија, каде музиката засвирува едно традиционално свадбарско оро.