СОСТАНОК НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

СОСТАНОК НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

На седницата на основачи на Пелагонија ПРЕДА на дневен ред беше потребата од регионална депонија за цврст отпад а со тоа и нејзината локација како и избор на моделот. Сега треба да се работи на изработка на физибилити студија за регионалан депонија а потоа и аплицирање во ИПА фондовите за нејзина изградба. Како локација на состанокот беше предложена Општина Новаци предлог на Градоначалникот Лазар Котевски.
Со овие активности ќе се исполни уште едно од барањата на Европска унија во делот на решавање на проблемот со цврстиот отпад во државата.