ФОРМИРАН СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

ФОРМИРАН СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

 

Градоначалниците на Пелагонискиот регион во присуство на Заменик Министерот за Локална самоуправа Сенат Оџоски, одржаа констуитивна седница на која се формира Совет за развој на Пелагонискиот регион  а за претседател беше едногласно избран Грдаоначалникот Владимир Талески, кој ќе биде претставник во националниот Совет за развој на планските региони.