ОД СТУДЕНТ ДО ПРЕТПРИЕМАЧ ЗА ЕДЕН ВИКЕНД

ОД СТУДЕНТ ДО ПРЕТПРИЕМАЧ ЗА ЕДЕН ВИКЕНД

Општина Битола односно Универзитетот „Св.Климент Охридски“  е дел од проектот на Владата и Министерството за образование и наука „Од студент до претпиемач за еден викенд.“  
Со овој проект  им се  дава можност  на стдуентите да ги промовираат своите бизнис идеи а покасно и да ги реализираат.
Подршка на проектот даде и Градоначалникот Талески кој ги поздрави младите студенти и охрабри во давањето на своите бизнис идеи.