Tркалезна маса во организација на Сојузот на македонците од егејот „Македон“

Tркалезна маса во организација на Сојузот на македонците од егејот „Македон“

 

   Во Битола одржана тркалезна маса во организација на Сојузот на македонците од егејот „Македон“. На истата присуствуваа, покрај учесниците од Македонија, и претставници од Албанија и Грција. Беше потпишан меморандума за меѓугранична и регионална соработка.