ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА „Резолуцијата 1325 и значајната улога на жените во превенцијата на мирот и нивна поголема застапеност на сите нивоа на одлучување при решавањето на конфликтите”

ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА „Резолуцијата 1325 и значајната улога на жените во превенцијата на мирот и нивна поголема застапеност на сите нивоа на одлучување при решавањето на конфликтите”

 

 Во организација на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените при Советот на општината и СОЖМ се организира тркалезна маса на тема: „Резолуцијата 1325 и значајната улога на жените во превенцијата на мирот и нивна поголема застапеност на сите нивоа на одлучување при решавањето на конфликтите”.
Целта на тркалезните маси беше запознавање со Резолуцијата 1325, размена на идеи и воспоставување на механизми за  соработка меѓу учесничките во насока на имплементација на Резолуцијата 1325.