СТОПАНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ОД МАНИСА-Р.ТУРЦИЈА ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

СТОПАНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ОД МАНИСА-Р.ТУРЦИЈА ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

После остварената средба со Претседателот на РМ д-р Горѓе Иванов и Претседателот на Владата на РМ  Никола Груевски, длегација на стопанственици од маниса –Р.Турција предводена од   директорот Индустриската зона и стопанската комора на Маниса, остварија официјална средба со Градоначалникот Талески и Директорот на ИЗ „Жабени“ Трајан Котевски.
 Се разговараше за можностите за економска, културна и туристичка соработка помеѓу двата града Маниса и Битола.