4-ти НОЕМВРИ – ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „ТРА-ЛА-ЛА“ И ПРИЕМ ВО КАБИНЕТОТ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

4-ти НОЕМВРИ – ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „ТРА-ЛА-ЛА“ И ПРИЕМ ВО КАБИНЕТОТ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Во рамките на 4-ти Ноември Денот на ослободувањето на градот, се оддржа и детскиот фестивал „Тра-ла-ла“ на кого се изведоа 17 нови песни. Учесниците на фестивалот ги поздрави Градоначалникот Талески , а исто така и им организира прием на странските делегации од Бугарија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Словенија  и директорот Тони Алексовски.