ПРЕМИЕРОТ ГРУЕВСКИ СВЕЧАНО ГО ОТВОРИ ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ

ПРЕМИЕРОТ ГРУЕВСКИ СВЕЧАНО ГО ОТВОРИ ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ

Со свечано сечење на лентата од страна на премиерот на Владата на РМ Никола Груевски  и ректорот на Универзитетот „Св Климент Охридски“ свечано беше даден во употреба новиот објект за Ветеринарен факултет на Битолскиот универзитет, кој официјално ќе започни со работа од новата студиска година.
Новиот објект на Ветеринарниот факултет е сместен во Вишата земјоделска школа и ќе произведе кадри кои се многу важни за овој регион каде е развиено земјоделството и сточарството.