НОВ СТАРСКИ ДОМ СО СРЕДСТВА ОД ИПА ФОНДОВИТЕ

НОВ СТАРСКИ ДОМ СО СРЕДСТВА ОД ИПА ФОНДОВИТЕ

Градоначалникот Талески ја најави изградбата на новиот Дом за стари лица Сју Рајдер  во вредност од 600.000 евра, за целосно осовременување и зголемување на капацитетот на домот според европски стандарди. Новиот дом ќе има апартмански карактер, опремени соби со телефон, сопствен јазол, современа вентилација, греење и ладење. Општината ќе партиципира со 35.000 евра.

]]>