Заклетва на последната класа на војници

Заклетва на последната класа на војници

 

На 28 април  војниците од последната априлска класа во касарната во Битола положија свечена заклетва