Регионална конференција „Заштита на инвеститорите и подобрена инвестициона клима“

Регионална конференција „Заштита на инвеститорите и подобрена инвестициона клима“

     

       Во организација на Општина Битола и регионаланата комора од Битола на 3 и 4 Јуни во Битола се одржа регионална конференција со работен наслов „Заштита на инвеститорите и подобрена инвестициона клима“