Вести

КУЛТУРНО – ИНФОРМАТИВНИОТ ЦЕНТАР СО НОВИ ПЛАНОВИ И АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ

Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, го посети Културно  – информативниот центар, каде со в.д директорот Благојче Божиновски, разговараше за...

РАБОТНА ПОСЕТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ И ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА „СЈУ РАЈДЕР“

Градоначалникот на Општина Битола, Тони Коњановски денес ја посети ЈОУДГ„Мајски Цвет“, каде направи увид на текот  изведбата на детска урбана опрема во...

ЗГОЛЕМЕНА ДИНАМИКАТА НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА АДАПТАЦИЈА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ВО ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИТЕ ВО НАСЕЛБАТА НЕДОПИРЛИВИ

Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, денес изврши увид на динамиката на два важни проекти од кои едниот се однесува...

ПРИФАТИЛИШТЕТО ЗА БЕЗДОМНИ КУЧИЊА СЕ ПОДГОТВУВА ДА ЗАПОЧНЕ СО РАБОТА, ВО МЕЃУВРЕМЕ ЗАЛОВУВАЊЕТО СЕ ВРШИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ

Општина Битола, активно работи на решавање на проблемот со бездомните кучиња, согласно Законот за заштита и благосостојба на животните. Во...