вокално инструментална вечер „ЕХО ОД ДАМАРИТЕ“

вокално инструментална вечер „ЕХО ОД ДАМАРИТЕ“

Втора инструментална вечер ЕХО ОД ДАМАРИТЕ во Магазата

Во дворот на Магазата се одржа втората традиционално вокално инструментална вечер „ЕХО ОД  ДАМАРИТЕ“ еден од најбитните сегменти на програмскиот мозаик на фестивалот „Илинденски денови“- Битола.
Оваа година  врз база на дефинираниот програмски концепт и соодветните критериуми,  со сета своја оригиналност и мелодичност, ќе прозвучат вокални и инструментални теми од сите видови жанрови и обичајни циклуси, изведувани на традиционални инструменти соло или во група.
„ЕХО ОД ДАМАРИТЕ“- е втората вокално инструментална вечер што се одржа во дворот на Магазата. Нивната цел е да се отстапи повеќе простор за презентација и афирмација на традиционалните музички вредности.
На првата фестивалска вечер пред публиката настапија со: ОНИ „Рудина“, КУД „Бисер“ Кичево, КУД „ Весели пензионери“ Пробиштип, Играорна група „Ѓура Мара“ с.Миравци, КУД „ 7-ми Септември“ Македонски брод, Ансамбал „Баладеле делтеи“ Дорулетул“ Тулчеа, Романија, ФА „Цветови“ с. Дедино, Ансамб „ Курупие Зиелоне Биалисток, Полска, КУД „ Мирче Ацев“Прилеп,  АФ „Гоце Делчев“ Битола и       ГКУД  „Севадх“ Врање, Србија
Фестивалот Илинденски денови е во покровителство на Собрание на Република Македонија,  Министерство за култура и Општина Битола во програма на БИТ ФЕСТ 2015.

BF2015_Damarite_02_1 BF2015_Damarite_02_2 BF2015_Damarite_02_3 BF2015_Damarite_02_4 BF2015_Damarite_02_5 BF2015_Damarite_02_6 BF2015_Damarite_02_7