ЗУР Македонски ракотворби Во Срцето на Битола

ЗУР Македонски ракотворби Во Срцето на Битола

„Во срцето на Битола“ на најгратската најопеаната и најпосетуваната уллица Широк Сокак, по 11-ти пат е изложена традиционалната изложба на ракотворби во реализација на ЗУР Македонски ракотворби.
На штандовите се прикажани ракотворби на ракотворци од повеќе краеви на Македонија како Битола, Скопје, Куманово, Виница, Пробиштип каде ќе можат да се видат сувенири, предмети, накит и традиционални облеки со македонски елементи и карактеристики.
Настанот е во рамките на десеттото културно лето БИТ ФЕСТ 2015

BF2015_Rakotvorbi_1 BF2015_Rakotvorbi_2 BF2015_Rakotvorbi_3 BF2015_Rakotvorbi_4 BF2015_Rakotvorbi_5 BF2015_Rakotvorbi_6 BF2015_Rakotvorbi_7