ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Ве известуваме дека во согласност со изработениот Основен сообраќаен проект бр. 32/21, изработен од ЈПУППИ Битола и дадената согласност од МВР Битола бр. 22.22.5/167, ќе започне модернизацијата на горниот строј со рециклирани гумени елементи на железничкиот премин „Новачки пат“.

За таа цел, се воведува времена измена на патниот сообраќај преку наведениот патен премин која започнува утре, недела, 24.10.2021 година во 7 часот. Ќе биде поставена и соодветна сигнализациона опрема, која ќе биде повлечена по завршувањето на работите.