ИЗГРАДБА НА ПОТПОРЕН ЅИД ВО С.НИЖЕПОЛЕ

ИЗГРАДБА НА ПОТПОРЕН ЅИД ВО С.НИЖЕПОЛЕ

Во селото Нижеполе често се појават свлечишта, кои навремено се санираат. Во овој период  се работи на свлечиштето кај џамијата, односно во завршна фаза е изградбата на потпорниот ѕид  кој е со должина од 65 метри.
„Со санацијата на овие 65 метри и со поправката на оваа улица, главниот проблем на мештаните ќе биде решен. Вредноста на овој проект, заедно со два пропусти за атмосферска вода кои ќе се направат на улицата, е некаде околу  милион денари.“- изјави градоначалникот на општина Битола д-р. Владимир Талески.
Истотака своето задоволство го изразија и мештаните, бидејќи голем проблем во нивното село е решен. Со изградбата на овој потпорен ѕид, овозможено е непречено движење  во селото кое е познато туристичко место како во зимскиот така и во летниот период.

PotporenZidNizePole_1 PotporenZidNizePole_2 PotporenZidNizePole_3 PotporenZidNizePole_4