Изложба Традицијата која не умира Гопеш

Изложба Традицијата која не умира Гопеш

Во Магазата во рамките на битолското културно лето БИТ ФЕСТ 2015, здружението Гопеш-НАШЕ СЕЛО, на многубројните посетители преку фотографија им ја прикажа богата историја, благодетите и убавините на селото.
Во  Магазата беа изложени 150слики преку кои беше направена паралела на животот некогаш со село Гопеш и сега.  Покрај сликите беа изложени артефакти и предмети од секојдневниот живот на гопешките власи, предмети употребувани во занаетчиството и  домаќинството  кои со својата необичност будат интерес кај публиката.

BF2015_IzlozbaGopes_1 BF2015_IzlozbaGopes_2 BF2015_IzlozbaGopes_3 BF2015_IzlozbaGopes_4 BF2015_IzlozbaGopes_5 BF2015_IzlozbaGopes_6 BF2015_IzlozbaGopes_7