Интер културна вечер Together Македонија

Интер културна вечер Together Македонија

Традиционално секоја година во рамките на БИТ ФЕСТ, Together-Македонија на битолската публика и туристите им приредува невообичаена комуникација којашто се поврзува преку храната, музиката, културата и обичаите.

Во дворот на Магазата беа изложени повеќе од десет штандови кадешто се претставија заедниците на државата-домќин со своите автентични карактеристики.

Целиот настан беше во реализација  на БИТ ФЕСТ 2015.

BF2015InterKulturna_1 BF2015InterKulturna_2 BF2015InterKulturna_3 BF2015InterKulturna_4 BF2015InterKulturna_5 BF2015InterKulturna_6 BF2015InterKulturna_7 BF2015InterKulturna_8 BF2015InterKulturna_9 BF2015InterKulturna_10