Калеидоскоп во Магазата

Калеидоскоп во Магазата

Дворот на битолската магаза повторно беше исполент со млади, убави, насмеани и среќни лица претставувајќи  ја секој својата организација пред посетителите и туристите во конзулскиот град.

Together- Македонија, повторно, и ова културно лето беше дел од програмата на БИТ ФЕСТ 2015 со свој проект кадешто на граѓанските здруженија им даде шанса да ја промовираат и продадат на најдобар начин својата успешна приказна за работата и делата на организацијата.

BF2015Kaleidoskop_1 BF2015Kaleidoskop_2 BF2015Kaleidoskop_3 BF2015Kaleidoskop_4 BF2015Kaleidoskop_5 BF2015Kaleidoskop_6 BF2015Kaleidoskop_7 BF2015Kaleidoskop_8