300 работи 300 кафе бар Радост

300 работи 300 кафе бар Радост

Life литературен перформнас се случи во кафе бар Радост на улица Фуштани во Битола.
Самиот настан претставува јадро на самиот фестивал, односно  идејата  за фестивалот произлезе токму од тој преформанс.  Како и изминатите години така и оваа, покрај литература и музички настап на програмата на фестивалот ќе бидат застапени и визуелни презентации.
Музичките точки на битолските групи Паркети и Фолтин се дел од програмата на проектот.
Овој настан е поддржан од Општина Битола во програмата на јубилејното културно лето БИТ ФЕСТ 2015.

BF2015_Radost_1_1 BF2015_Radost_1_2 BF2015_Radost_1_3 BF2015_Radost_1_4 BF2015_Radost_1_5 BF2015_Radost_1_6