ВИКЕНД АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАДНИ ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА

ВИКЕНД АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАДНИ ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА

Во рамките на акцијата Нека биде чисто Битола 2008 , се реализира акција за собирање на пластични шишиња ( 10 денари за 20 шишиња). Шишињата се собираа на четири пункта:

  • Кај ОУ „Климент Охридски“
  • Кај ОУ „Тодор Ангелевски“
  • Кај Центарот за социјални работи
  • Кај Маркетот ВЕРО (нас.Ремо)

Акцијата побуди голем интерес кај граѓаните и се собраа над 250 000 пластични шишиња