ЧИСТЕЊЕ НА ДИВИТЕ ДЕПОНИИ

ЧИСТЕЊЕ НА ДИВИТЕ ДЕПОНИИ

Во рамките на акцијата Нека биде чисто Битола 2008 една од активностите е и чистење на дивите депонии. Во акцијата се вклучија ЈП Нискоградба , ЈПКомуналец како и приватни градежни фирми. Лоцирани се околу 38 диви депонии кои во рамките на акцијата ќе бидат исчистени.