АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „СЛАВКО ЛУМБАРКО“

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „СЛАВКО ЛУМБАРКО“

 Во рамките на програмата за кумунална инфраструктура на општината се работи на асфалтирање и уредување на ивичњаците на улица „Славко Лумбарко“ и придружни чикмаци.