ПРОМОЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА БЕСПЛАТЕН ПРЕВОЗ НА ПЕНЗИОНЕРИ

ПРОМОЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА БЕСПЛАТЕН ПРЕВОЗ НА ПЕНЗИОНЕРИ

Пред претставниците на Здружението на пензионери – Битола, Градоначалникот го промовира проектот „Секој Петок бесплатен превоз во градскиот сообраќај“ за околу 16000 пензионери од општина Битола.