ПРОМОВИРАН БЕСПЛАТЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

ПРОМОВИРАН БЕСПЛАТЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

Здружението на пензионери од Битола со поддршка на Општина Битола и Градоначалникот Талески воведоа беспалтен градски превоз за пензионерите двапати неделно и тоа  во вторник и петок.
Оваа новина беше промовирана пред средствата за информирање.