Доделени бесплатни учебници

Доделени бесплатни учебници

 

Доделени бесплатни учебници и прибор – На 71 ученици од „нулта“ подготвителна настава во ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ во Битола , Градоначалникот Владимир Талески им додели комплети учебници и училишен прибор. Оваа активност е во рамките на проектот за децентрализација во функција на човековиот развој  на ромската заедница  во Битола, финансиран од ЕУ.